25 January 2017, 20:45

სახლის ყიდვისას ყველა ყურადღებას აქცევს იმას, თუ რა არის პრიორიტეტული სპეციალურად მისთვის. ზოგისთვის მთავარ როლს ასრულებს სუფთა ჰაერი და ბუნება, ვინმესთვის აუცილებელია დიდი ალბათობით ინვესტიციის მოგების გამოანგარიშება და ვინმეს ეძებს ქვეყნის განვითარებისთვის ყველაზე მოსახერხებელი პირობების მქონე ქვეყანა. ამ სტატიაში შეირჩა რამდენიმე მნიშვნელოვანი შეფასება, რაც არჩევანის გაადვილებას შეუწყობს ხელს.

  • ქვეყნები ცხოვრების უმაღლესი ხარისხის მქონე

1) შვეიცარია 2) დანია
3) ახალი ზელანდია
4) გერმანია
5) ავსტრალია

 

პირველ შეფასებას ცხოვრების სტანდარტების ინდექსს უწოდებენ. ანალიზი ჩატარდა მსოფლიოს 55 ქვეყანაში და შეფასდა ცხოვრების ხარისხი შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით: გარემოს დაბინძურების დონე, უძრავი ქონების ღირებულება შემოსავლებთან მიმართებაში, უსაფრთხოების დონე, კლიმატური მახასიათებლები, ჯანდაცვის სისტემის განვითარება, ცხოვრების ღირებულება და მოსახლეობის მსყიდველობითი უნარი.

 

  • ემიგრანტების ყველაზე კომფორტული ქვეყნები

1) ტაივანი (ტაივანი) 2) მალტა
3) ეკვადორი
4) მექსიკა
5) ახალი ზელანდია "Expat Insider" - ის რეიტინგი. გამოკითხვა ჩატარდა ინტერნეტ რესურსზე ემიგრანტებსა და მოგზაურებს შორის; გამოიკითხა 14 ათასი რესპონდენტი მსოფლიოს 190 ქვეყნიდან. ექსპერტების ამოცანა იყო გაერკვნენ, თუ რა მიზეზების გამო უბიძგებს ხალხს დაბადების ადგილის შეცვლაში და რა შეიცვალა მათ ცხოვრებაში გადაადგილების შემდეგ, კმაყოფილები არიან თუ არა ისინი ახალი მდებარეობით. რესპონდენტებმა აღწერეს უცხოეთში ცხოვრების ყველა დადებითი და უარყოფითი მხარე, რის საფუძველზეც ჩამოყალიბდა 68 ქვეყნის რეიტინგი. ტაივანმა, ემიგრანტების მიერ ცხოვრების დონისა და პირადი ფინანსური მდგომარეობის მაღალი შეფასების გამო, წამყვანი ადგილი დაიკავა. უფრო მეტიც, ტაივანს აქვს ჯანდაცვის ძლიერი სისტემა. დევნილთა 40% -ზე მეტი კმაყოფილია სამუშაოთი. 30% მიიჩნევს, რომ სამუშაოსა და დასვენების დროის თანაფარდობა იდეალურია ცხოვრებისათვის. გარდა ამისა, აღინიშნება სამუშაო უსაფრთხოების დონე.

 

  • ქვეყნები, რომლებსაც აქვთ საუკეთესო პროექტები ბინადრობის ნებართვის მისაღებად

1) პორტუგალია 2) ბელგია
3) ავსტრია
4) მალტა
5) გაერთიანებული სამეფო (დიდი ბრიტანეთი) ამ რეიტინგში შეფასება განხორციელდა შემდეგი ინდიკატორების საფუძველზე: ცხოვრების დონე, საგადასახადო სისტემა, მსოფლიო რეპუტაცია, განაცხადის დამუშავების დრო და ხარისხი, სხვა ქვეყნებში უვიზო ვიზიტების შესაძლებლობა, რეგისტრაციებზე დახარჯული საერთო თანხა, მინიმალური ინვესტიციების მოთხოვნები და მოქალაქეობის მიღების დრო პორტუგალია, ისევე როგორც 2015 წელს, 250 ათასი ევროს ინვესტიციის გზით ბინადრობის ნებართვის მოპოვების პროგრამით პირველ ადგილს იკავებს.

 

  • ინვესტიციის ყველაზე მიმზიდველი ქვეყნები

1) აშშ 2) ჩინეთი
3) კანადა
4) გერმანია
5) გაერთიანებული სამეფო (დიდი ბრიტანეთი) რეიტინგი, სახელწოდებით "პირდაპირი ინვესტიციების ინდექსი", მომზადდა საკონსულტაციო კომპანიის მიერ. ოთხი წლის განმავლობაში მას შეერთებულ შტატებს წამყვანი პოზიცია ეკავა. გამოკითხვის შედეგების თანახმად, გამოკითხულთა 40% -მა აღნიშნა, რომ მომავალში ნდობა იზრდება. შარშანდელთან შედარებით ხალხმა უფრო პოზიტიურად დაიწყო ფიქრი. ეს ტენდენცია გამოიხატა ფულადი ინვესტიციების მოძრაობაში. ევროპა უცხოური ინვესტიციების მთავარი ნაკადია. იმ 20 ქვეყნიდან, რომელთა შორისაც ჩატარდა კვლევა, ძველი სამყაროს 12 ძალა შედის.

 

  • ყველაზე მწვანე ქვეყნები

1) ფინეთი 2) ისლანდია
3) შვედეთი
4) დანია
5) სლოვენია

 

მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ფარის ქვეშ ჩატარდა კვლევა, რომელსაც ეწოდება გარემოსდაცვითი შესრულების ინდექსი (IEE). ანალიტიკოსებმა შეისწავლეს მსოფლიოს ნაწილები შემდეგი მაჩვენებლების მიხედვით: ჰაერის ხარისხი, ჯანმრთელობაზე ზემოქმედება, კლიმატური პირობები, წყლის სიწმინდე, ტყის ხარისხი და სახეობები. მათთვის, ვინც სუფთა ჰაერს და ბუნების შესასწავლად ბევრ ადგილს ამჯობინებს, ყველაზე ხელსაყრელი გარემო ფინეთშია.

 

 

  • ყველაზე მდიდარი ქვეყნები

1) აშშ 2) ჩინეთი
3) იაპონია
4) გერმანია
5) გაერთიანებული სამეფო (დიდი ბრიტანეთი) 5 ახალი აყვავებული ქვეყნის შესახებ ორგანიზაცია "ახალი მსოფლიო სიმდიდრე" აცხადებს. ანალიტიკოსებმა გამოანგარიშეს არა მთლიანი შიდა პროდუქტი თითო მოსახლეზე, არამედ თითოეული ქვეყნის მცხოვრებთა "მთელი სიმდიდრე". ასეთი სიმდიდრე მოიცავს სხვადასხვა სახის აქტივებს: უძრავ ქონებას, ფულადი თანხის ოდენობას, საბანკო ანგარიშებზე დეპოზიტებს და ბიზნესს, რომელსაც ფლობენ. ყველა ამ კრიტერიუმის მიხედვით, შეერთებული შტატები პირველ ადგილზეა. ზოგადად, მოსახლეობის კეთილდღეობა 50 ტრილიონი დოლარია.

 

  • ეკონომიკურად ყველაზე მიმზიდველი ქვეყნები ბიზნესის წარმოებისთვის

1) ახალი ზელანდია 2) სინგაპური
3) დანია
4) ჰონგ კონგი
5) სამხრეთ კორეა

 

Doing Business რეიტინგს მსოფლიო ბანკი ადგენს ყოველწლიურად. იგი ითვალისწინებს ბიზნესის განვითარების ყველა შესაძლებლობას, მათ შორის მიმდინარე რეფორმებს, ეკონომიკურ მაჩვენებლებს, მოქმედი კანონმდებლობის მუშაობას, მეწარმეების საქმიანობას ბიზნეს ბაზარზე, უსაფრთხოების დონეს და კორუფციას. პირველ ადგილზე იყო ახალი ზელანდია, რომელსაც კორუფციის ყველაზე დაბალი დონე და მეწარმეებს შორის ყველაზე მაღალი აქტივობა იყო. ეს ასპექტები ემსახურებოდა ემიგრანტთა დიდ ნაკადს და ქონების ფასების ზრდას.

 

  • საუკეთესო ქვეყნები საპენსიო ასაკის ადამიანებისთვის

1) დანია 2) ნიდერლანდები
3) ავსტრალია
4) ფინეთი
5) შვედეთი

 

რეიტინგი „გლობალური საპენსიო ინდექსი 2016“ შეადგინა Mercer- მა. კვლევის ჩატარების შემდეგ, ანალიტიკოსებმა შეადარეს საპენსიო შეღავათების დონე 27 ქვეყანაში. კიდევ ერთხელ დანიამ პირველი ადგილი დაიკავა, ეს ტენდენცია ბოლო 5 წლის განმავლობაში ჩანს. ისევე როგორც დანია, ნიდერლანდებიც არის ჯგუფში, რომელსაც აქვს საბოლოო ნიშანი "A", რაც ნიშნავს ყველასათვის საუკეთესო საპენსიო სისტემას.

  • ქვეყნები ყველაზე ინოვაციური ეკონომიკით

1) სამხრეთ კორეა 2) გერმანია
3) შვედეთი
4) იაპონია
5) შვეიცარია

 

ბლუმბერგის გამოცემამ შეადგინა მსოფლიოში ყველაზე მოწინავე ეკონომიკის რეიტინგი, ეს გამოდგება მხოლოდ მათთვის, ვინც ბიზნესის წარმოების გადაადგილების ვარიანტს განიხილავს. მისი შედგენისას ანალიტიკოსებმა გაითვალისწინეს თითოეული ქვეყნის ხარჯები ცალკეული კვლევითი ცენტრისა და ინოვაციური ტექნოლოგიების დეპარტამენტების განვითარებისათვის. სამხრეთ კორეა სიამაყით იკავებს სიას სათავეში, რადგან კორეას აქვს ყველაზე მეტი მეცნიერებისა და ინჟინერიის კურსდამთავრებული, ასევე ყველაზე მაღალი სიმჭიდროვე მაღალტექნოლოგიური ორგანიზაციებით და კვლევითი პროგრამებით.


Вернуться в список новостей

Отправьте эту страницу друзьям!

Оставьте свой комментарий!