23 July 2018, 11:38
  • უცხოელი ინვესტორები სულ უფრო მეტად ინტერესდებიან პრაღაში ახალი შენობებით

ჩეხეთში სტაბილური პოლიტიკური და ეკონომიკური ვითარების, აგრეთვე ქვეყნის შემდგომი განვითარების გამო უცხოელი ინვესტორები კვლავ დაინტერესდნენ პრაღის უძრავი ქონებით. კერძოდ, უცხოელებს შორის, ახალაშენებულ სახლებში ბინები უფრო და უფრო მოთხოვნადია. სხვადასხვა კომპანიის ექსპერტების აზრით, პრაღაში ბინების ყველა შესყიდვის 8-დან 10% -მდე ხორციელდება უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მიერ. ჩეხეთის უძრავი ქონების ბაზარზე ყველაზე აქტიურია:

  • ემიგრანტები დსთ-ს ქვეყნებიდან;
  • დიდი ბრიტანეთის, ისრაელის, აშშ-ს, გერმანიის მოქალაქეები;
  • ჩინეთი და ვიეტნამი.

ამავე დროს, თითქმის ყველა უცხოელი ინვესტორი უპირატესობას ანიჭებს ახალ საცხოვრებელს. მათი უმეტესობა შოულობს გაქირავებით ან შემდგომი, უფრო ძვირი, უძრავი ქონების გაყიდვით.

  • პრაღაში საცხოვრებლის ღირებულება ევროპის სხვა ქალაქებთან მიმართებაში

ინვესტორების დიდი ინტერესი პრაღაში უძრავი ქონების მიმართ ასევე განპირობებულია ბინების ფასების სხვაობით ჩეხეთის დედაქალაქსა და ევროპის სხვა მნიშვნელოვან ქალაქებს შორის:

  • პრაღა - 3,240 აშშ დოლარი;
  • ბერლინი - 4,010 დოლარი;
  • მიუნხენი - 8,010 დოლარი;
  • ლონდონი - 9 420 დოლარი.

ამრიგად, ჩეხეთში ხარისხის სწრაფი ზრდისა და სიცოცხლის ხანგრძლივობის მიუხედავად, ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება, პრაღაში უძრავი ქონების ფასი კვლავ მიმზიდველია ევროპის სხვა ქალაქებთან შედარებით.


Вернуться в список новостей

Отправьте эту страницу друзьям!

Оставьте свой комментарий!